POLITYKA KADROWA

INDEKS RÓWNOŚCI M/K

Wspieranie równości zawodowej to jedno z najważniejszych wyzwań

Wspieranie równości zawodowej w Grupie MAUFFREY jest dużym wyzwaniem.

Ponieważ transport był zawsze domeną mężczyzn, spoczywa na nas odpowiedzialność za rozwój zatrudniania i integrację kobiet w różnych zawodach związanych z transportem.

Grupa podejmuje liczne zobowiązania w kierunku promowania równości kobiet i mężczyzn:

  • 3,6% naszych kierowców to kobiety, podczas gdy średnia krajowa wynosi 3% – celem jest zachęcenie większej liczby kobiet do ubiegania się o stanowiska kierowców

 

  • W 2021 r. 20% stażystów przeszkolonych przez nasz wewnętrzny ośrodek szkoleniowy stanowiły kobiety

Od marca 2020 r. rząd wymaga, by firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników publikowały swoje wyniki w zakresie równości zatrudnienia płci w formie indeksu* i określonych kryteriów.

Poniżej przedstawiamy uzyskane wyniki:

Spółka

INDEKS (jeśli mianownik <75: niepoliczalny)

 M.BOURGOGNE

Brak indeksu

FINANCIERE MAUFFREY

81/100

M. CHAMPAGNE ARDENNE

Brak indeksu

M. FRANCHE COMTE

Brak indeksu

M. HAUTS DE FRANCE

Brak indeksu

M. LITTORAL

Brak indeksu

M. NOUVELLE AQUITAINE

Brak indeksu

M. RHONES ALPES

Brak indeksu

M.ALSACE

Brak indeksu

M.IDF

Brak indeksu

M.NORD

Brak indeksu

M.OCCITANIE

Brak indeksu

M.PARIS NORD

Brak indeksu

M.SAS

94/100

M.SERVICES

Brak indeksu

M.SUD EST

Brak indeksu

MAUFFREY CENTRE

Brak indeksu

MTM

Brak indeksu

T.TIBI

Brak indeksu

M.FLANDRE MARITIMES

Brak indeksu

TRANSPORTS PRESSAC

91/100

M. SEINE OUEST

Brak indeksu

M. DAUPHINE

Brak indeksu

M. AMPLIROLL SERVICE

Brak indeksu

M. LORRAINE NORD

Brak indeksu

 

* Poszczególne wskaźniki służące do obliczania indeksu mogą być niepoliczalne, jeśli:

– niewystarczająca ilość personelu według grup wiekowych i kategorii

– brak podwyżki/awansu

– personel nie obejmuje co najmniej 5 kobiet i 5 mężczyzn

– nie nastąpił powrót z urlopu macierzyńskiego

=> jeśli kilka wskaźników jest niepoliczalnych, to wskaźnik również może stać się niepoliczalny

 

Spółka

WYNIK INDEKSU (jeśli mianownik <75: niepoliczalny)

Wskaźnik różnicy w wynagrodzeniach

Wskaźnik różnicy indywidualnych podwyżek

Wskaźnik różnicy w awansach (+250 pracowników)

Wskaźnik % pracowników, którzy otrzymali podwyżkę w roku następującym po powrocie z urlopu macierzyńskiego

Wskaźnik liczby pracowników płci niedostatecznie reprezentowanej w grupie 10 osób o najwyższych zarobkach

 M.BOURGOGNE

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

35/35

NIEPOLICZALNY

5/10

FINANCIERE MAUFFREY

81/100

29/40

35/35

NIEPOLICZALNY

5/10

M. CHAMPAGNE ARDENNE

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

NIEPOLICZALNY

NIEPOLICZALNY

0/10

M. FRANCHE COMTE

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

35/35

NIEPOLICZALNY

0/10

M. HAUTS DE FRANCE

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

NIEPOLICZALNY

NIEPOLICZALNY

5/10

M. LITTORAL

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

25/35

NIEPOLICZALNY

10/10

M. NOUVELLE AQUITAINE

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

35/35

NIEPOLICZALNY

10/10

M. RHONES ALPES

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

35/35

NIEPOLICZALNY

10/10

M.ALSACE

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

35/35

NIEPOLICZALNY

5/10

M.IDF

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

35/35

NIEPOLICZALNY

10/10

M.NORD

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

35/35

NIEPOLICZALNY

5/10

M.OCCITANIE

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

NIEPOLICZALNY

NIEPOLICZALNY

0/10

M.PARIS NORD

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

NIEPOLICZALNY

NIEPOLICZALNY

0/10

M.SAS

94/100

40/40

20/20

15/15

NIEPOLICZALNY

5/10

M.SERVICES

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

NIEPOLICZALNY

NIEPOLICZALNY

0/10

M.SUD EST

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

NIEPOLICZALNY

NIEPOLICZALNY

10/10

MAUFFREY CENTRE

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

35/35

NIEPOLICZALNY

5/10

MTM

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

NIEPOLICZALNY

NIEPOLICZALNY

5/10

T.TIBI

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

35/35

NIEPOLICZALNY

0/10

M.FLANDRE MARITIMES

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

35/35

NIEPOLICZALNY

10/10

TRANSPORTS PRESSAC

91/100

37/40

35/35

NIEPOLICZALNY

5/10

M. SEINE OUEST

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

35/35

NIEPOLICZALNY

5/10

M. DAUPHINE

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

35/35

NIEPOLICZALNY

5/10

M. AMPLIROLL SERVICE

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

NIEPOLICZALNY

NIEPOLICZALNY

0/10

M. LORRAINE NORD

Brak indeksu

NIEPOLICZALNY

NIEPOLICZALNY

NIEPOLICZALNY

0/10