NASZE ZOBOWIĄZANIA

Fundacja Mauffrey

 

Odwiedź stronę

Grupa Mauffrey jest firmą rodzinną, która powstała w 1964 roku. Jej rozwój na przestrzeni lat skutkował stworzeniem Fundacji Mauffrey, której celem jest wspieranie rodzin w dziedzinie edukacji i zdrowia.

 

Ponad 4000 pracowników każdego dnia działa na rzecz wzmocnienia wartości Grupy, którymi są: zaufanie, zaangażowanie, skrupulatność i wartości rodzinne. Mając świadomość swojej społecznej i socjalnej odpowiedzialności oraz pragnąc inwestować w przedsięwzięcia służące interesowi ogólnemu, Grupa postanowiła utworzyć Fundację za radą i zgodą swoich pracowników.

 

Tak oto w 2017 roku powstała Fundacja Mauffrey.

 

Wszystkie informacje o fundacji można znaleźć na odrębnej stronie internetowej: fondation.mauffrey.com