USŁUGI

Usługi dla przemysłu

Grupa Mauffrey na rzecz Twojej logistyki produkcji

Usługi dla przemysłu – know-how ekspertów Mauffrey

 

Oprócz transportu Grupa Mauffrey oferuje również obsługę logistyki produkcji. Przepływy fizyczne, przepływy informacji… Naszą rolą jest koordynacja działań przed i za linią produkcyjną: odbiór i rozładunek ciężarówek, kontenerów lub wagonów, kontrola jakości odbiorów, dostawa maszyn, usuwanie produkcji, zarządzanie harmonogramami przewoźników, załadunek itd.

Grupa Mauffrey: usługi dla przemysłu komplementarność umiejętności

Oferujemy Ci naszą wiedzę z zakresu logistyki przemysłowej i outsourcingu logistycznego. Powierzając te działania Grupie Mauffrey, możesz skupić uwagę na swojej podstawowej działalności. Niezależnie od sektora działalności (budownictwo, kamieniołomy, przemysł, dystrybucja, itp.) Grupa Mauffrey oferuje odpowiednie usługi i sprzęt: wózki widłowe, ładowarki, kruszarki, maszyny workujące, WMS, itp.

Know-how dostosowane do specyfiki usług przemysłowych

Usługa logistyki produkcji może być w całości zlecona na zewnątrz i zarządzana przez Grupę Mauffrey, dzięki czemu możesz skoncentrować się na swoich projektach. Nasze zespoły są regularnie szkolone w zakresie przestrzegania protokołów bezpieczeństwa właściwych dla danego sektora działalności i zakładów, którymi się zajmują.    

Nasze usługi transportowe i sprzęt