USŁUGI

Transport multimodalny

Multimodalność: kompleksowe rozwiązanie logistyczne dla łańcucha dostaw dostosowane do Twoich potrzeb

Transport multimodalny obejmuje rodzaje transportu, które są komplementarne do transportu drogowego i niosą ze sobą wiele możliwości! Dzięki rozwiniętej sieci kolejowej i rzecznej towary mogą być transportowane w całej Europie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.

Spółka zależna Mauffrey dedykowana do transportu multimodalnego

Dzięki utworzeniu w 2017 roku spółki zależnej MAFF ( Mauffrey Affrètement Fluvial et Ferroviaire) Grupa Mauffrey uzupełnia swoją ofertę logistyczną o integrację transportu rzecznego i/lub kolejowego.

 

Grupa Mauffrey zajmuje się całym transportem Twoich towarów, przeprowadzając obsługę niezbędną do ich dostawy (załadunek/rozładunek), a także przed i po dostawie transportem drogowym lub kolejowym. Oprócz tego, że są jednymi z najmniej zanieczyszczających środków transportu, sieci rzeczne i kolejowe są również ekonomiczne i niezawodne, umożliwiając przewóz wszelkiego rodzaju towarów: wyrobów cementowych, złomu, odpadów, kruszyw itp.

Komplementarność transportu w służbie Twoich towarów

PRZESUŃ

Produkt cementowy

Złom

agregat

Marnować

Nasze Usługi