USŁUGI

Transport multimodalny

Transport multimodalny: kompleksowe rozwiązanie logistyczne dla łańcucha dostaw dostosowane do Twoich potrzeb

Transport multimodalny obejmuje rodzaje transportu komplementarne w stosunku do transportu drogowego i oferuje wiele możliwości! Dzięki dobrze rozwiniętym sieciom kolejowym i wodnym towary można bezpiecznie przewozić po całej Europie.

Spółka zależna Mauffrey zajmująca się transportem multimodalnym

Dzięki utworzeniu w 2017 r. spółki zależnej MAFF (Mauffrey Affrètement Fluvial et Ferroviaire) Grupa Mauffrey wzbogaciła swoją ofertę logistyczną o transport rzeczny i/lub kolejowy.

 

Grupa Mauffrey zajmie się kompleksowym transportem Twoich towarów, wykonując niezbędne czynności związane z ich dostawą (załadunek/rozładunek), jak również z dowozem drogowym lub kolejowym. Sieci rzeczne i kolejowe należą do najmniej zanieczyszczających środowisko środków transportu, a w dodatku są ekonomiczne i niezawodne, umożliwiając transport wszelkiego rodzaju towarów: wyrobów cementowych, złomu, odpadów, kruszyw itp.  

Komplementarność transportu z myślą o Twoich towarach

PRZESUŃ

Wyroby cementowe

Złom

Kruszywo

Odpady

Nasze usługi