INTEGRACJA ZESPOŁU

DZIAŁANIA OPERACYJNE

Zarządzanie operacyjne poprzez stanowiska operacyjne

Wszystkie nasze oferty pracy

Zadania

Stanowiska związane z działalnością operacyjną mają zasadnicze znaczenie dla koordynacji i zarządzania działaniami: osoby te dyrygują działaniami transportowymi. Dbają one o jakość usług świadczonych na rzecz naszych klientów i wykorzystują swoją wiedzę w zakresie optymalizacji dostaw. W ścisłej współpracy z kierowcami pracownicy operacyjni koordynują ich działania i uczestniczą w stosowaniu zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić jak najlepsze warunki do realizacji zleceń transportowych. Mając codzienny kontakt z klientami, nieustannie poszukują nowych możliwości biznesowych.

Stanowiska operacyjne wymagające różnych umiejętności

Poszczególne zakłady Grupy Mauffrey, zlokalizowane na terenie całej Francji, oraz różnorodność działalności naszych klientów umożliwiają pracownikom operacyjnym wyszukiwanie różnych tras i zleceń. Dzięki zaangażowaniu Grupy Mauffrey w rozwój zawodowy jej pracowników, możliwości są naprawdę liczne.

WYWIAD

Christophe DEMANGEON

KIEROWNIK OPERACYJNY

„W naszej pracy konieczne jest patrzenie z dystansu i zachowanie spokoju, niezależnie od sytuacji”.

OPTYMALIZACJA – RELACJE – KOORDYNACJA

Dlaczego warto dołączyć do Grupy Mauffrey? 

 

Grupa Mauffrey zapewnia:

 

  • Korzystanie z ustawicznego szkolenia w ramach Mauffrey Academy oraz indywidualnej i spersonalizowanej ścieżki zapewniającej integrację
  • Możliwość integracji wielu działań (ampliroll, platformy z ruchomą podłogą, cysterny)
  • Korzystanie z mobilności geograficznej dzięki wielu lokalizacjom w całej Francji lub z możliwości rozwoju w ramach Grupy
  • Dołączenie do grupy rodzinnej, która poprzez swoją fundację wspiera zdrowie i edukację 
  • Wsparcie w życiowych projektach dzięki Action Logement
  • Zatrudnienie w innowacyjnej grupie i obsługę sprzętu: ciągników gazowych, elektrycznych, …

PONAD 4 000 pracowników już zdecydowało się do nas dołączyć.