ZOBACZ

KSZTAŁCENIE PRZEMIENNE

Bogate szkolenie zawodowe w rozwijającej się firmie

Czym jest kształcenie przemienne? 

Kształcenie przemienne to idealny sposób na przygotowanie się do uzyskania dyplomu i jednoczesną naukę zawodu. Ułatwia integrację w firmie i zrozumienie jej funkcjonowania.

 

Grupa Mauffrey zapewnia praktykantom praktyczne podstawy niezbędne do efektywnego podnoszenia kompetencji i uczestniczy w ich integracji zawodowej. Uczestnicząc w życiu dynamicznej i szybko rozwijającej się Grupy, praktykanci mogą przygotować się do uzyskania dyplomu i spokojnie zaplanować swoją przyszłość zawodową.

Praktykanci jako wartość dodana w Grupie Mauffrey

 

Co zyskujesz jako praktykant w Grupie Mauffrey:

 

  • Wiedzę opiekunów, którzy wspierają praktykantów w Grupie od ponad 10 lat.
  • Różnorodne możliwości w poszczególnych sektorach działalności: operacje, zasoby ludzkie, mechanika, handel itp.
  • Dzień integracji przeznaczony dla praktykantów
  • 90% naszych praktykantów otrzymało ofertę pracy na umowę na czas nieokreślony w Grupie po zakończeniu umowy o praktyki
  • Dołączenie do grupy rodzinnej, która poprzez swoją fundację wspiera zdrowie i edukację

MOŻLIWOŚCI – UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY – INTEGRACJA –

Dlaczego warto dołączyć do Grupy Mauffrey? 

W 2020 r. prawie 200 praktykantów zaufało Grupie Mauffrey w związku z rozpoczęciem życia zawodowego. Grupa Mauffrey, ceniona za zapewnienie różnorodnych, wzbogacających i stymulujących doświadczeń, oferuje większości swoich praktykantów stałą umowę po zakończeniu szkolenia.

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i dołączyć do dynamicznej firmy działającej w wielodyscyplinarnym środowisku?